Техническа поддръжка

  • Изграждане и поддържане на видеосистеми
  • Изграждане и поддържане на компютърни мрежи
  • Изграждане и поддържане на домофони системи
  • Изграждане и поддържане на интернет мрежи
  • Изграждане и поддържане на ел. инсталации
  • Изграждане и поддържане на ВиК
  • Текущи ремонти по вече изградени инсталации

Цена

Минималната сума за извършване на поръчка/услуга е 100.00 лв.

За осъществяването на предварителен оглед на обекта/помещението се запалаща сумата от 50 лв., която впоследствие се приспада при извършването на поръчката/услугата.

Премиум почистване с отношение към всеки детайл
Виж цените Потърси ни